پردیس سینما گالری ملت
چهار شنبه، 1 فرودرین 1397

فیلم : خرگیوش

روز و سانس مورد نظرتان را انتخاب کنید:

چهارشنبه 1397/01/01

18:00
قابل خرید
22:15
قابل خرید

پنجشنبه 1397/01/02

02:15 (بامداد)
قابل خرید


مشخصات خود را وارد نمایید:

هزینه هر پارکینگ 30000 ریال است

** توجه! ممکن است ظرفیت پارکینگ پر باشد. حتما در مرحله ی پرداخت به وضعیت پارکینگ دقت کنید.


تمام حقوق مادی و معنوی سایت به پردیس سینما گالری ملت تعلق دارد .