پردیس سینما گالری ملت
جمعه، 4 اسفند 1396

فیلم : بدون تاریخ بدون امضا

روز و سانس مورد نظرتان را انتخاب کنید:

جمعه 1396/12/04

11:00
عدم امکان خرید
13:00
عدم امکان خرید
15:15
عدم امکان خرید
19:30
عدم امکان خرید
21:45
عدم امکان خرید
23:59
قابل خرید

شنبه 1396/12/05

10:15
قابل خرید
13:00
قابل خرید
15:15
قابل خرید
17:30
قابل خرید
22:45
قابل خرید


مشخصات خود را وارد نمایید:

هزینه هر پارکینگ 30000 ریال است

** توجه! ممکن است ظرفیت پارکینگ پر باشد. حتما در مرحله ی پرداخت به وضعیت پارکینگ دقت کنید.


تمام حقوق مادی و معنوی سایت به پردیس سینما گالری ملت تعلق دارد .