پردیس سینما گالری ملت
جمعه، 29 دی 1396

فیلم : سد معبر

روز و سانس مورد نظرتان را انتخاب کنید:

جمعه 1396/10/29

10:15
قابل خرید
12:00
قابل خرید
14:00
قابل خرید
18:00
قابل خرید
22:15
قابل خرید


مشخصات خود را وارد نمایید:

هزینه هر پارکینگ 30000 ریال است

** توجه! ممکن است ظرفیت پارکینگ پر باشد. حتما در مرحله ی پرداخت به وضعیت پارکینگ دقت کنید.


تمام حقوق مادی و معنوی سایت به پردیس سینما گالری ملت تعلق دارد .