پردیس سینما گالری ملت
یکشنبه، 2 مهر 1396

فیلم : نگار

روز و سانس مورد نظرتان را انتخاب کنید:

يکشنبه 1396/07/02

11:30
قابل خرید
13:30
قابل خرید
15:30
قابل خرید
17:30
قابل خرید
18:30
قابل خرید
19:30
قابل خرید
20:30
قابل خرید
21:30
قابل خرید
23:30
قابل خرید


مشخصات خود را وارد نمایید:

هزینه هر پارکینگ 30000 ریال است

** توجه! ممکن است ظرفیت پارکینگ پر باشد. حتما در مرحله ی پرداخت به وضعیت پارکینگ دقت کنید.


تمام حقوق مادی و معنوی سایت به پردیس سینما گالری ملت تعلق دارد .