پردیس سینما گالری ملت
پنجشنبه، 29 تیر 1396

فیلم : زیر سقف دودی

روز و سانس مورد نظرتان را انتخاب کنید:

جمعه 1396/04/30

10:00
قابل خرید
مانده پارکینگ : 20
14:00
قابل خرید
پارکینگ دارد
18:15
قابل خرید
مانده پارکینگ : 10
22:30
قابل خرید
مانده پارکینگ : 13


مشخصات خود را وارد نمایید:

هزینه هر پارکینگ 30000 ریال است


تمام حقوق مادی و معنوی سایت به پردیس سینما گالری ملت تعلق دارد .