پردیس سینما گالری ملت
پنجشنبه، 29 تیر 1396

فیلم : ساعت 5 عصر

روز و سانس مورد نظرتان را انتخاب کنید:

جمعه 1396/04/30

17:00
تکمیل شده
مانده پارکینگ : -1
19:00
تکمیل شده
مانده پارکینگ : -1
21:00
تکمیل شده
مانده پارکینگ : -1
23:00
تکمیل شده
مانده پارکینگ : -1

شنبه 1396/04/31

01:00 بامداد
قابل خرید
مانده پارکینگ : 14


مشخصات خود را وارد نمایید:

هزینه هر پارکینگ 30000 ریال است


تمام حقوق مادی و معنوی سایت به پردیس سینما گالری ملت تعلق دارد .