پردیس سینما گالری ملت
پنجشنبه، 29 تیر 1396

فیلم : رگ خواب

روز و سانس مورد نظرتان را انتخاب کنید:

جمعه 1396/04/30

11:15
قابل خرید
مانده پارکینگ : 16
12:45
قابل خرید
پارکینگ دارد
15:15
قابل خرید
مانده پارکینگ : 19
17:00
قابل خرید
مانده پارکینگ : 17
19:30
قابل خرید
مانده پارکینگ : 9
21:00
قابل خرید
مانده پارکینگ : 18
23:30
قابل خرید
مانده پارکینگ : 19


مشخصات خود را وارد نمایید:

هزینه هر پارکینگ 30000 ریال است


تمام حقوق مادی و معنوی سایت به پردیس سینما گالری ملت تعلق دارد .