پردیس سینما گالری ملت
پنجشنبه، 29 تیر 1396

فیلم : نهنگ عنبر ۲: سلکشن رویا

روز و سانس مورد نظرتان را انتخاب کنید:

جمعه 1396/04/30

13:15
قابل خرید
مانده پارکینگ : 18
17:30
قابل خرید
مانده پارکینگ : 9
21:30
قابل خرید
مانده پارکینگ : 7


مشخصات خود را وارد نمایید:

هزینه هر پارکینگ 30000 ریال است


تمام حقوق مادی و معنوی سایت به پردیس سینما گالری ملت تعلق دارد .